Cookie beleid vv Chevremont

De website van vv Chevremont is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

SponsorsGedragsregels

GEDRAGSREGELS

Uitgangspunt

In de moderne samenleving bestaan er, buiten de wettelijke regelgeving, normen en waarden waar eenieder geacht wordt zich aan te houden. Helaas is dit in de praktijk niet het geval. De vereniging R.K.V.V. Chevremont hecht hier echter veel waarde aan. Alle actieve leden, van senioren tot en met pupillen, degene die een bestuurlijke functie hebben dan wel een andere begeleidende taak hebben binnen R.K.V.V. Chevremont, ouders en supporters conformeren zich aan de gestelde richtlijnen, normen en waarden zoals deze hieronder zijn vastgelegd tijdens hun verblijf op/rondom onze accommodatie of op de accommodatie van de tegenstander.

Algemeen

>    Het aanmelden van nieuwe leden gebeurt door het aanmeldingsformulier te downloaden van onze website. Dit kan men invullen en daarna printen. Samen met het inschrijfgeld, de machtigingskaart voor automatische incasso en de benodigde pasfoto kan dit ingeleverd worden op iedere dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur in de kantine bij dhr. Jan Hanssen.
>    Afmeldingen kunnen alleen via email gebeuren: [email protected] of per brief naar Ledenadministratie, p/a Kloosterbosstraat 178, 6464 AN Kerkrade
>    Drugsgebruik wordt op onze accommodatie niet getolereerd, hierop volgen sancties welke door het bestuur worden bepaald.
>    Geen alcohol onder de 18 jaar, ook hierop volgen sancties welke door het bestuur worden bepaald.
>    Spelende senioren, die tijdens het seizoen stoppen, zijn per 01 augustus 2015 verplicht de contributie door te betalen tot aan het einde van het seizoen. Tenzij het bestuur anders beslist.
Iedereen is verplicht aan zijn/haar contributieverplichtingen te voldoen. Bij een achterstand van 3 maanden of meer volgt onmiddellijk een speelverbod en wordt het lid afgemeld bij de KNVB.   
Ieder lid is zelf verplicht om te controleren of zijn/haar contributie is voldaan.

Leden

Voetbalvelden

>    Buiten de officiële wedstrijden, oefenwedstrijden en trainingen worden de velden niet betreden.
>    Men gaat niet in de doelnetten hangen.
>    Men laat de reclameborden met rust
>    Rondom de velden wordt er niet met een bal gespeeld

Accommodatie

>    In de kleedkamer, thuis en bij de tegenstander,  gedraagt men zich netjes.
>    Men laat geen troep achter, afval gooien we in de afvalbakken. Ook bij de tegenstander. Er worden moedwillig geen vernielingen aangericht, thuis en bij de tegenstander. De schade komt altijd voor rekening van de vernieler. Indien de vereniging hierop wordt aangesproken, wordt de schade op de vernieler verhaald.
>    Het clubhuis wordt niet met voetbalschoenen betreden.
>    Sporttassen worden netjes op de daarvoor bestemde plek gedeponeerd.
>    Het meubilair in het clubhuis wordt met rust gelaten.
>    Na afloop van wedstrijden en trainingen zien trainers en leiders er op toe dat de doelen op de velden opgeruimd worden, de verlichting rond de velden wordt gedoofd, dat de douches dicht zijn, de lichten uit zijn en dat de kleedkamers worden afgesloten.

Materialen

>    Wees zuinig op ballen en andere materialen.
>    Zorg ervoor dat deze na wedstrijden en trainingen op de daarvoor bestemde plek opgeborgen worden.
>    Indien er materialen kapot of verloren gaan wordt dit tijdig aangegeven.
>    Wedstrijdtenues worden door de vereniging beschikbaar gesteld, het is de verantwoording van iedere spe(e)l(st)er dat deze na de wedstrijd weer compleet ingeleverd worden. Trainers en leiders zijn hier verantwoordelijk voor.

Wedstrijden/Trainingen

>    Kom op tijd, laat je trainer, leider en je medespelers niet wachten.
>    Volg de richtlijnen van trainers en leiders.
>    Wees altijd sportief en heb respect voor trainer/leider, medespeler, scheidsrechter en tegenstander.
>    Als je onverhoopt verhinderd bent voor wedstrijd/training, laat het dan tijdig weten aan de trainer/leider..
>    Info over afgelastingen van wedstrijden en trainingen verneem je bij de trainer/leider
>    Het pesten van medespelers is ten strengste verboden. Als dit geconstateerd wordt zullen er direct
maatregelen worden genomen. Denk maar eens hoe je je zelf zou voelen.
>    Spelers die geschorst zijn door KNVB/vereniging mogen absoluut niet spelen

Algemeen

>    Overtollig drankgebruik op onze accommodatie is uit den boze.
>    Raddraaiers roepen we zelf tot de orde. Het bestuur kan beslissen om aan dit lid een schorsing dan wel een royement op te leggen.
>    Zowel tijdens de training als bij de wedstrijden wordt er in de dug-out en in het kleedlokaal niet gerookt. Wettelijk is er een rookverbod in het clubhuis.
>    Vanzelfsprekend kan alleen aan de competitie worden deelgenomen als de contributie is betaald. Dit gaat via automatische incasso. Bij een contributieachterstand van meer dan 3 maanden volgt een door het bestuur vastgestelde sanctie.

Bestuur- en kaderleden, trainers/leiders

Bestuur- en kaderleden

>    Van bestuurs- en kaderleden wordt verwacht dat ze in alle situaties een voorbeeld zijn voor anderen.
>    Bij het niet nakomen van bovengenoemde gedragsregels behoudt het bestuur zich het recht voor om sancties toe te passen.

Trainers/leiders senioren

>    Zij stellen zich altijd positief op en zijn constant motiverend bezig.
>    Zij houden toezicht op en werken conform de afgesproken normen en waarden en nemen daar waar nodig de gepaste maatregelen
>    Zij houden toezicht tot de laatste speler is vertrokken uit de kleedkamer.
>    Zij geven het voorbeeld naar de spelers
>    Zij vallen de scheidsrechter niet verbaal aan

Trainers/leiders jeugd

>    Zie Handleiding trainer/leider voor de jeugd.

Ouders van de jeugdleden

>    Lever een positieve bijdrage thuis en langs de lijn
>    Alleen directe begeleiders hebben toegang tot de kleedkamer
>    Toon belangstelling tijdens de wedstrijden van uw kinderen. Moedig ze aan.
>    Van u wordt verwacht, dat u af en toe meehelpt bij het vervoer naar uitwedstrijden
>    Zorg ervoor dat uw kinderen tijdig aanwezig zijn

Supporters

>    Supporters gedragen zich sportief langs de lijn.
>    Lever opbouwende kritiek en kraak de spelers niet af.
>    Zij vallen de scheidsrechter/tegenstander niet verbaal aan

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!